Domů » Plán akcí » Plán akcí na rok 2024

Plán akcí na rok 2024

Leden

 • 9. 1. od 8 do 9,40 hod. canisterapie v hale školy
 • 9. 1. od 11,40 do 12,35 hod. golf
 • 17. 1. od 14 hodin pedagogická rada a provozní porada
 • 23. 1. od 11,40 do 12,35 hod. golf
 • 31. 1. od 8 do 9,40 hodin canisterapie
 • 31. 1. ukončení 1. pololetí, vydání výpisu vysvědčení

Únor

 • 1. 2. od 10,30 do 11,30 hod. vystoupení žáků pro veřejnost v hale školy, ukončení výuky v 11,40 hod., ŠD v běžném provozu
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 5. 2. od 9 do 14 hod. den otevřených dveří
 • 6. a 13. 2. od 11,40 do 12,25 hod. golf
 • 8. 2. od 8 do 14,45 hodin exkurze 6. – 9.ročníku do Národního muzea v Praze
 • 19. 2. – 25. 2. jarní prázdniny
 • 28. 2. od 14 hodin provozní porada

Březen

 • 19. 3. od 11,50 do 12,35 hod. golf
 • 18. 3. 2024 od 8 do 9,40 hodin canisterapie v Praktické škole dvouleté
 • 22.3.2024 Světový den vody program v rámci tříd
 • 23.3.2024 Světový den meteorologie program v rámci tříd
 • 25. 3. 2024 od 8 do 11,40 hod. canisterapie v ZŠ
 • 26.3. 2024 od 10 do 11,40 hod. projekt Velikonoční zajíček na školní zahradě
 • 28. 3. – 1. 4. velikonoční prázdniny

Duben

 • 8. 4. od 8 – 11,40 hodin canisterapie
 • 12. 4. od 10 – 11,40 hodin Ukliďme Česko, 5. vyuč. hodina dle rozvrhu
 • 15. 4. od 13 do 15,30 hodin zápis do 1. roč. ZŠ
 • 16. 4. od 11,50 do 12,35 hodin golf
 • 17. 4. od 14 hod. pedagogická rada a provozní porada
 • 22. 4. od 8 – 11,40 hodin canisterapie
 • 22. 4. od 9 – 11,30 hodin přijímací řízení do SŠ
 • 30. 4. od 10 do 11,40 hod. čarodějnický den
 • 30. 4. od 11,50 do 12,35 hod. golf

Květen

 • 2. 5. od 13 do 14 hodin společné keramické tvoření budoucích „prvňáčků“
 • 2. 5. od 8 do 14,45 hod. exkurze V. třídy do Muzea Škoda Ml. Boleslav
 • 6. a 7. 5. ředitelské volno z provozních důvodů
 • 9. 5. od 8 do 8,45 hod. 1. hodina plavání III. třída (Plavecká škola Neratovice),
 • další hodiny: 16., 23., 30., vždy ve čtvrtek
 • 13. 5. od 11 do 12 hod. beseda v Městské knihovně Neratovice na téma Kyberbezpečnost (4. – 6. ročník)
 • 14. 5. od 8 do 11,40 hodin canisterapie v hale
 • 21. 5. od 8 do 11,40 hodin canisterapie v hale
 • 21. 5. od 10,30 hod. beseda s vězeňskou službou (malý sál SD) – V. třída
 • 22. 5. od 14 hodin provozní porada
 • 24. 5. ředitelské volno z provozních důvodů
 • 27. 5. od 8 do 14,45 hod. exkurze V. třídy – Stavovské divadlo v Praze
 • 27. 5. od 9 – 11 hod. výměnná stáž pedagogů ze ZŠ Slaný, Palackého v PrŠ
 • 28. 5. Od 11,50 do 12,35 hod. golf
 • 30. 5. od 8 do 11,40 hod. projektový den „Letem – světem“ (8 – 10 hod. příprava tříd, následuje prezentace)

Červen

 • 6. 6. od 13 hodin Škola nanečisto (setkání s budoucími prvňáčky)
 • 7. a 8. 6. Volby do Evropského parlamentu v budově školy
 • 10. 6. od 9 do 11,40 hod. Výměnná stáž pedagogů (ZŠ Slaný)
 • 11. 6. od 11,50 do 12,35 hod. golf
 • 12. 6. od 8 do 11,40 hod. Rozumíme penězům (finanční gramotnost)
 • 12. 6. od 14 hodin pedagogická rada a provozní porada
 • 13. 6. od 8 do 11,40 hodin závěrečné zkoušky v Praktické škole dvouleté
 • 17. 6. - 21. 6. škola v přírodě - Kovářská
 • 28. 6. v 8 hodin zakončení školního roku, vydání vysvědčení