Domů » Plán akcí » Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017

Leden

 • 17. 1. Den otevřených dveří (8 – 14 hodin)
 • 17. 1. od 9 hodin beseda ve škole s Městskou policií pro žáky 2. st. a Prš (kyberšikana, sociální sítě)
 • 19. 1. od 10 hodin beseda o činnosti Městské policie pro žáky 1. st. ZŠ (na služebně, MÚ)
 • 24. 1. od 13 hodin pedagogická rada
 • 24. 1. od 14,30 h. provozní porada
 • 31. 1. předání vysvědčení žákům, konec 1. pololetí
 • 31. 1. od 10 do 11, 30 hodin karneval, v 11,40 hod. ukončení výuky

Únor

 • 3. 2. pololetní prázdniny
 • 13. 2. - 17. 2. jarní prázdniny
 • 21. 2. od 13 hod. provozní porada

Březen

 • 7. 3. od 13 hodin provozní porada
 • 15. 3. - 17. 3. 2017 inspekční činnost ČŠI
 • 27. 3. od 8 do 11, 40 hodin projektový Den vody
 • 31. 3. od 8 hodin kino: animovaný, česky mluvený film Šmoulové - zapomenutá vesnice

Duben

 • 3. 4. od 10 do 14 hodin velikonoční výstava v hale školy
 • 7. 4. od 8 do 11,40 hod. Ukliďme Česko - společný úklid okolí školy
 • 11. 4. od 14 do 16 hod. zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018
 • 12. 4. od 10 do 12 hod. přijímací pohovor do Praktické školy dvouleté - 1. termín
 • 13. 4. a 14. 4. velikonoční prázdniny
 • 25. 4. od 13 hodin pedagogická rada
 • 25. 4. od 14, 30 hodin provozní porada
 • 27. 4. od 13 do 15 hod. přijímací pohovor do Praktické školy dvouleté - 2. termín

Květen

 • 3. 5. školní kolo SHM od 8 – 11,40 hod.
 • 3. 5. zasedání Školské rady od 14,45 hod.
 • 12. 5. okresní kolo SHM Mělník od 9,30 hod.
 • 17. 5. exkurze do čističky odpadních vod – Kropáčova Vrutice, od 8 – 11,40 hod.
 • 23. 5. provozní porada od 13 hodin
 • 26. 5. „Hry bez hranic“ – Líbeznice, účast družstva žáků 2.stupně, od 9 – 13 hod.
 • 30. 5. mezigenerační hry v DKE Neratovice, účast žáků 1. stupně, od 10 hodin

Červen

 • 1. 6. od 8 do 11, 40 hodin Den dětí na školní zahradě, hry a soutěže, v 10 hodin "Psí kamarádi"
 • 9. 6. od 8, 30 do 11, 30 h. Den dětí v Lobkovicích
 • 12. 6. od 13 hodin pedagogická rada
 • 12. 6. od 14,30 hod. provozní porada
 • 16. - 23. 6. škola v přírodě - Penzion Maxík, Plavy
 • 27. 6. od 9 hodin vzdělávací program "Výlet do světa-Keňa" (ADRA)
 • 29. 6. v 8 hodin slavnostní zakončení školního roku v hale školy
 • 30. 6. ředitelské volno z provozních důvodů

Červenec a srpen

 • prázdniny
 • Provoz kanceláře školy během prázdnin:
  3. – 14. 7. 2017 od 9 – 14 hodin, 21. 8. – 1. 9. 2017 od 9 – 14 hodin.

Září

 • 4. 9. v 8 hodin slavnostní zahájení školního roku v hale školy
 • 5. 9. třídnický den do 11,40 hodin
 • 6. 9. výuka dle rozvrhu
 • 8. 9. od 9 - 13 hodin v prostoru parkoviště Náměstí Republiky v Neratovicích „Den bezpečí“ (organizátor Město Neratovice), účast žáků
 • 11. 9. v 10, 30 hodin zahájení výuky plavání (II. třída)
 • 12. 9. v 10 hodin v prostorách školy „Etiketa a školní řád“- výchovný program pro I. a II. stupeň (organizátor Katherine z.s.)
 • 20. 9. od 9 hodin v prostorách školy – „Daleká cesta trička“ - výukový program pro I. a II. stupeň – 2 x 45 minut (organizátor Adra – nezisková organizace)
 • 25. 9. od 14 hodin provozní porada
 • 29. 9. ředitelské volno

Říjen

 • 6. 10. od 10 do 11,40 hodin Den zvířat – projektový den
 • 9. 10. od 12, 30 hodin zasedání školské rady
 • 20. 10. od 10 do 11,40 hodin Den stromů – projektový den
 • 20. 10. ukončení výuky z provozních důvodů v 11,40 hodin (volby do Poslanecké sněmovny v budově školy)
 • 23. 10. od 14 hodin provozní porada
 • 26. - 27. 10. podzimní prázdniny

Listopad

 • 9. 11. v 9,45 hodin žákovský parlament
 • 22. 11. od 8 do 10,45 hod. canisterapie
 • 22. 11. ve 14,00 hod. pedagogická rada a provozní porada
 • 29. 11. v 10,00 hod. zdobení vánočního stromečku v Domě kněžny Emmy

Prosinec

 • 1. 12. od 8, 30 - 11,40 hodin návštěva vánoční výstavy - SOU a OU Liběchov (III. tř.)
 • 3. 12. od 10 – 16, 30 hodin Svatobarborský jarmark na Náměstí Republiky (stánek)
 • 5. 12. v 10 hodin Mikulášská nadílka ve škole
 • 18. 12. od 14 hodin provozní porada
 • 21. 12. od 10 hodin vánoční sportovní turnaj v hale školy: I. st. – vybíjená, II. st. – přehazovaná, konec výuky v 11,40 hodin
 • 22. 12. od 8 hodin vánoční besídky tříd, konec výuky v 11, 40 hodin
 • 23. 12. – 2. 1. 2018 vánoční prázdniny