Domů » Plán akcí » Plán akcí na rok 2020

Plán akcí na rok 2020

Leden

 • 7. 1. od 10 hodin preventivní program Městské policie Neratovice – I. st.
 • 7. 1. od 11 hodin preventivní program Městské policie Neratovice – II. st.
 • 7. 1. od 13,05 do 13,50 hod. jóga ve ŠD
 • 8. 1. od 8 do 9,40 hod. keramika v IV. a V. třídě
 • 10. 1. od 8 do 9,40 hodin Sportem ke zdraví (projekt Šablony II.)
 • 13. 1. od 10 do 15 hodin Den otevřených dveří
 • 14. 1. od 13,05 do 13,50 hod. muzikoterapie ve ŠD
 • 15. 1. od 8 hodin kino – pohádka Zakleté pírko (režie Zdeněk Troška)
 • 16. 1. od 8 do 9,40 hodin canisterapie – hlavní budova
 • 21. 1. od 9,40 hodin žákovský parlament
 • 21. 1. od 13,05 do 13,50 hod. kroužek – golf
 • 22. 1. od 8 hodin metodická návštěva SPC Výmolova, Praha 5
 • 22. 1. od 14 do 15 hodin pedagogická rada
 • 22. 1. od 15,15 do 16 hodin provozní porada
 • 28. 1. od 13,05 do 13,50 hod. kroužek – golf
 • 30. 1. mezi 8. – 9, 40 hod. rozdání výpisu z pololetního vysvědčení
 • 30. 1. od 10 do 11, 40 hodin karneval, ukončení výuky v 11, 40 hodin, ŠD běžný provoz
 • 31. 1. pololetní prázdniny

Únor

 • 4. 2. od 13,05 odborník v ŠD - jóga
 • 5. 2. od 8 hod. odborník ve výuce – keramika (IV. a V. tř.)
 • 7. 2. od 10,30 hod. zahájení výuky plavání (III. tř.)
 • 11. 2. od 13,05 hod. golf (hala)
 • 13. 2. od 8 hod. odborník ve výuce – Sportem ke zdraví (III. tř.)
 • 13. 2. od 8 hod. odborník ve výuce – canisterapie (přístavba)
 • 18. 2. od 13,05 hod. odborník v ŠD – muzikoterapie
 • 19. 2. od 8 hod. odborník ve výuce – keramika (IV. a V. tř.)
 • 19. 2. od 14 hod. provozní porada
 • 25. 2. od 13,05 hod. golf (hala)
 • 25. 2. od 10 hodin odborník ve výuce – jóga, od 11,55 - !Zdravé zoubky"
 • 27. 2. od 12 do 15 hod. projektový den v ŠD – drátkování

Březen

Všechny plánované akce jsou vzhledem k mimořádné situaci zrušeny.

 • 2. 3. - 6. 3. jarní prázdniny
 • 12. 3. od 8 hodin do 9,40 hodin sportem ke zdraví
 • 12. 3. od 12 do 15,30 hodin projektový den v ŠD „Zdraví do škol“
 • 17. 3. od 10 do 10,45 hodin jóga v ZŠ
 • 17. 3. od 13,05 – 14,05 hodin golf
 • 18. 3. od 14 hodin provozní porada
 • 19. 3. od 8 do 9,40 hodin canisterapie (přístavba)
 • 20. 3. od 8 do 9,40 hodin sportem ke zdraví
 • 30. 3. od 10 do 14 hodin velikonoční výstava v hale školy
 • 31. 3. od 13,05 do 14,05 hod. golf

Září

 • 1. 9. v 8 hod. zahájení nového školního roku
 • 2. 9. do 11,40 hod. třídnické dny
 • od 3. 9. výuka dle rozvrhu
 • 11. 9. od 8 – 9, 30 h. Sportem ke zdraví (V. tř.)
 • 16. 9. od 8 – 9, 30 h. Canisterapie (I. tř.)
 • 18. 9. od 8 do 12,30 h. Ukliďme Česko!
 • 21. 9. od10 – 11,40 h. Zdravé zoubky (II. tř.)
 • 21. 9. od 14 hod. provozní porada
 • 30. 9. od 8 – 9,30 h. Canisterapie (I. tř.)
 • 30. 9. od 8 do 11,40 h. Cesta integrace (specifická primární prevence)

Říjen

 • 2. 10. od 8 hodin odborník ve výuce: Sportem ke zdraví
 • 2.10. ukončení výuky v 11,40 hodin – volby v budově školy
 • 14.10. od 8 hodin canisterapie
 • 15. 10. od 8 – 11,40 hodin preventivní program (II. stupeň)
 • 19. 10. od 14 hodin provozní porada