Domů » Plán akcí » Plán akcí na rok 2012

Plán akcí na rok 2012

Leden

 • 9.1. ve 13,00 hodin účast pedagogů I.stupně na vzdělávací akci společnosti ACORUS na téma domácí násilí (Společenský dům, zasedací místnost, 1.patro)
 • 16.1. v 10,00 hodin účast žáků 1. - 6.ročníku na divadelním představení "Velká školní taška(řice)", více na: www.krejcikhonza.cz
 • 23.1. v 9,40 hod. žákovský parlament
 • 23.1. v 15,30 hod. jednání výboru Sdružení rodičů s vedením školy
 • 25.1. ve 14,00 hod. pololetní pedagogická rada
 • 25.1. v 15,30 hod. provozní porada

Únor

 • 3. 2. pololetní prázdniny
 • 9.2. od 10 do 15 hodin Den otevřených dveří
 • 15.2. od 9 do 9,45 hod. interaktivní představení „Hudební nástroje“
 • 15.2. od 14 do 16 hod. zápis žáků do 1.ročníku
 • 20.2. až 24.2. jarní prázdniny

Březen

 • 5.3. od 8 do 11,30 hodin celoškolní kolo v přehazované
 • 5.3. od 12 do 16,00 hodin seminář „Práce s interaktivní tabulí“
 • 7.3. od 14 do 15,30 hodin jednání výchovné komise
 • 15.3. od 10,55 do 11,40 hodin „Hudební nástroje“ interaktivní vystoupení
 • 15.3. od 14,15 do 15,15 hodin provozní porada
 • 19.3. od 8 do 11,30 hodin Den vody
 • 19.3. od 12 do 16 hodin seminář „Tvorba prezentací
 • 27.3. od 10 do 14,30 hodin velikonoční výstava

Duben

 • 5.4. a 6.4. velikonoční prázdniny
 • 16.4. od 9,40 hodin žákovský parlament
 • 18.4. od 8 do 11,40 hodin školní kolo sportovních her
 • 18.4. od 13 hodin pedagogická rada
 • 18.4. od 14,30 hodin provozní porada
 • 23.4. od 9,00 do 10,00 hodin beseda "Právo a odpovědnost" (pro žáky 6.- 9.roč.)
 • 23.4. od 10,30 do 13,45 hodin projekt "Den Země"
 • 30.4. volný den z provozních důvodů

Květen

 • 7.5. volný den z provozních důvodů (revize elektro)
 • 11.5. od 10 hodin „O Karkulce a Smolíčkovi“ – komponovaný pořad pro žáky I. a II. třídy (prevence násilí ve vztazích), zabezpečení: divadlo Rolnička, Acorus, MÚ Neratovice
 • 14.5. od 8,30 hod. návštěva Městské knihovny v Neratovicích – II.třída
 • 22.5. od 9 hodin Mezigenerační hry v DKE Neratovice (účast žáků)
 • 23.5. od 14 hodin provozní porada

Červen

 • 1.6. od 9 – 11,40 Den dětí na zahradě školy (při nepřízni počasí v hale). Žáci, kteří se nezúčastní Dne dětí v areálu školy (7. až 9.ročník, kromě žáků – organizátorů navštíví Den dětí v Mlékojedech)
 • 6.6. od 10,50 do 11,40 h. „Jak Honza přešel na červenou“ (dopravní výchova pro 1. - 6.r.)
 • 13.6. od 14 hodin Pedagogická rada
 • 13.6. od 15,30 h. Provozní porada
 • 16.6. – 23.6. Škola v přírodě: Penzion Mája, Josefův Důl, z provozních důvodů ukončení výuky po 5.vyučovací hodině
 • 19.6. od 9 hod. Meziškolní turnaj ZŠ praktických - sportovní čtyřboj v Kralupech
 • 26. – 28.6. Třídnické dny, ukončení výuky po 4.vyučovací hodině
 • 27.6. meziškolní turnaj ve vybíjené v ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník
 • 29.6. v 8 hodin Zakončení školního roku v hale školy, následně rozdání vysvědčení, focení tříd, ukončení výuky v 9 hodin

Červenec

 • Letní prázdniny

Srpen

 • Letní prázdniny

Září

 • 3.9. v 8 hodin slavnostní zahájení školního roku v hale školy
 • 4.9. od 8 do 11,40 hodin třídnický den, zahájení činnosti školní družiny pro žáky 1.- 5.ročníku
 • od 5.9. výuka dle rozvrhu

Říjen

 • 10. 10. v 15,30 hodin zasedání školské rady
 • 11. 10. v 11,00 hodin „Vzájemně se poznáváme“ – hudební interaktivní vystoupení
 • žáků 8.ročníku v Rybce v rámci týdne sociálních služeb
 • 17.10. v 7,45 hodin odjezd od školy na muzikál „Kapka medu pro Verunku“, Praha (1. – 9.ročník)
 • 17.10. ve 13 hodin informativní schůzka pro pedagogy – tvorba DUM
 • 18.10. v 8 hodin odjezd žáků 9.ročníku na „Výstavu vzdělávání“, Mělník
 • 25. – 26. 10. Podzimní prázdniny (školní družina uzavřena, plánovaná výměna osvětlení v učebnách a kancelářích)

Listopad

 • 14.11. od 9,45 hodin žákovský parlament
 • od 14,00 hodin pedagogická rada
 • od 15,30 hodin provozní porada
 • 28. 11. 2012 začátek výuky posunut na 10 hodin - přerušení dodávky el. energie
 • 29. 11. 2012 od 15 hodin schůzka pro rodiče vycházejících žáků
 • 30. 11. 2012 přednáška "Tajemný svět včel" pro žáky 2. - 9. ročníku (původně 23. 11. pro žáky 6. - 9.roč.) ZMĚNA!

Prosinec

 • 2. 12. od 9 do 16,30 hodin účast na II. Svatobarborském jarmarku – Náměstí Republiky
 • 4. 12. od 9 hodin zdobení vánočního stromečku v Domě kněžny Emmy (I. tř.)
 • 5. 12. od 9 hodin Mikulášská nadílka v ZŠ v Byškovicích
 • 5. 12. od 10,30 do 11,30 hod. Mikulášská nadílka v „Rybce“
 • 17. 12. od 10,30 do 11,30 hod. vánoční koledy v „Rybce“ (žáci 8. ročníku)
 • 18. 12. od 10 do 14 hodin prodejní vánoční výstava žákovských prací v ZŠ Byškovice
 • 19. 12. od 14 hodin provozní porada
 • 21. 12. od 9 hodin vánoční besídky tříd
 • od 27. 12. 2012 vánoční prázdniny