Domů » O škole » Základní informace

Základní informace

Základní škola a Praktická škola Neratovice, příspěvková organizace je škola zřízená podle
§16, odst. 9 Školského zákona. Poskytuje základní vzdělání, základy vzdělání a střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální postižení nebo mentální postižení v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním – více vad).Součástí školy je školní družina a školní jídelna – výdejna. Žáci jsou přijímáni na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny). Ve třídách působí speciální pedagogové a asistenti pedagoga. Třídy jsou naplňovány maximálně do počtu 14 žáků, speciální třídy do 6 žáků (na výjimku zřizovatele do 8 žáků). Hlavní budova je vybavena PC učebnou, kuchyňkou, halou s Tv vybavením. Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo žáci využívají tablety. Na rozlehlé školní zahradě se nachází bezbariérová přístavba školy, školní dílna, skleník, školní pozemky, herní prvky a přírodní učebna.Škola leží na okraji města, v těsné blízkosti zastávky autobusu.