Domů » O škole » Informace pro rodiče

Informace pro školní rok 2018/2019


Školní družina

Provoz školní družiny: 7,00 – 7,45 hodin, 11, 40 - 15,40 hodin
Platba za družinu: 500 Kč/ pololetí (100 Kč/měsíc)

Platba: převodem na účet školy č. 19-8279880207/0100 nebo hotově pí vychovatelce Janě Špulákové.

Omluva nepřítomnosti žáků: školní docházka na mobil školy 603511626, I. třída a družina na mobil: 739011734


Obědy

Obědy budou dováženy ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Neratovice.
Kontakty
Tel.: 315 682 314
www.sosasou.cz

Přihlašování obědů: www.strava.cz

Přihlašovací údaje budou žákům vygenerovány po vyplnění a odevzdání přihlášky
na obědy třídní učitelce.

Ceny obědů:
7 – 10 let 24 Kč
11 – 14 let 26 Kč
nad 15 let 30 Kč

Složenky nebudou vydávány!

Rodiče si musí hlídat dostatečný finanční obnos předem na obědy svých dětí
na www.strava.cz!

Číslo účtu, na který budou rodiče posílat peníze svým dětem na obědy, bude sděleno s přihlašovacími údaji žáka.


Důležité termíny ve školním roce 2018 – 2019

Plán pedagogických rad a provozních porad: zahájení vždy ve 14 hodin

 • 26. 9. provozní porada
 • 24. 10. provozní porada
 • 21. 11. pedagogická rada a provozní porada
 • 19. 12. provozní porada
 • 23. 1. pedagogická rada a provozní porada
 • 13. 3. provozní porada
 • 10. 4. pedagogická rada a provozní porada
 • 15. 5. provozní porada
 • 12. 6. pedagogická rada a provozní porada

Dny otevřených dveří:

 • 18. 1. 2019 (pá)
 • 18. 2. 2019 (po)

Přijímací zkoušky – pohovor do Praktické školy dvouleté:

 • 24. 4. 2019 (st) – 1. kolo
 • 30. 4. 2019 (út) – 2. kolo

Zápis do 1. ročníku Základní školy pro školní rok 2019 – 2020:

 • 25. 4. 2019 od 14 do 16 hodin