Domů » O škole » Informace pro rodiče

Informace pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, ve školním roce 2023 – 2024 bude vybírána následující finanční částka (třídní fond a pracovní sešity):

I. třída 700 Kč
II. třída 700 Kč
III. třída 700 Kč
IV. třída 800 Kč
V. třída 700 Kč (pracovní sešity, exkurze)
VI. třída (PŠ dvouletá – 1. ročník) 1700 Kč (z toho 1200 Kč Příprava pokrmů, 500 Kč třídní fond)
VII. třída (PŠ dvouletá) 1500 Kč (z toho 1200 Kč Příprava pokrmů, 300 Kč třídní fond)

Školní družina

Provoz školní družiny: 7,00 – 7,45 hodin, 11, 40 - 15,40 hodin

Platba za družinu: 500 Kč/pololetí

Platba: převodem na účet školy č. 19-8279880207/0100 nebo hotově pí účetní Martině Englické.

Omluva nepřítomnosti žáků

Přednostně ne e-mail třídní učitelky, případně na mobil školy 603511626, I., II. třída a školní družina na mobil: 739011734

Obědy

Obědy budou dováženy ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Neratovice.

Kontakty
Tel.: 315 682 314
www.sosasou.cz

Přihlašování obědů: www.strava.cz

Přihlašovací údaje budou žákům vygenerovány po vyplnění a odevzdání přihláškyna obědy třídní učitelce.

Ceny obědů

7 – 10 let 32 Kč
11 – 14 let 35 Kč
nad 15 let 40 Kč

Složenky nebudou vydávány!

Rodiče si musí hlídat dostatečný finanční obnos předem na obědy svých dětí
na www.strava.cz!

Číslo účtu, na který budou rodiče posílat peníze svým dětem na obědy, bude sděleno s přihlašovacími údaji žáka.

PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy