Domů » O škole » Historie školy

Historie ZŠ Byškovice

Budova školy byla slavnostně otevřena 29.8.1937, a to jako škola obecná (národní škola) se dvěmi třídami ( 1.+ 2. ročník, 3.+ 4. ročník), do kterých docházelo 43 chlapců a 51dívek. Při škole byla též školní družina a škola mateřská.

Ke konci druhé světové války byla škola vystěhována do místního hostince, neboť zde byli ubytováni váleční uprchlíci ( přes 200 žen,dětí a starců).

K datu 1.1.1954 došlo k osamostatnění mateřské školy.

Ve školním roce 1967/68 byla v Byškovicích při dvoutřídní ZDŠ otevřena jedna třída zvláštní školy, aby žáci z nejbližšího okolí nemuseli dojíždět do Mělníka. Tuto třídu navštěvovalo 15 žáků a měla 3 oddělení (2., 4. a 5. postupný ročník). Vyučoval zde p.Jaroslav Nosál, který byl zároveň ředitelem ZDŠ.

V následujícím školním roce (1968/69) došlo k rozdělení ZDŠ a ZvŠ pod správu dvou ředitelů.Ve školním roce 1972/73 byla v Byškovicích otevřena druhá třída ZvŠ. Od tohoto roku je zavedena pravidelná autobusová doprava z Neratovic do Byškovic a zpět.

Družina mládeže patřila k jednotřídní ZDŠ a žáci ZvŠ ji nenavštěvovali.

Školní rok 1973/74 byl zahájen ve třech třídách zvláštní školy. Žáci základní školy již navštěvují ZDŠ v Neratovicích. Ředitelkou zvláštní školy je p. Eva Jadrná. Již od dalšího šk. roku dochází ke změně ve vedení školy, ředitelem se stává p. P. Bárta. Při škole pracuje SRPŠ.

V průběhu prázdnin r. 1980 byly v budově školy provedeny stavební úpravy, směřující ke zvýšení kapacity školy. Úpravou vznikly další 2 třídy, takže škola se stává šestitřídní se 76 žáky. Mladší žáci dochází do školní družiny.

Žáci se pravidelně jedenkrát ročně účastní školy v přírodě.

Od roku 1989 se výrazně projevuje nedostatečná kapacita školy. V roce 1990je jmenována ředitelkou školy Mgr. H. Týblová, probíhají práci na přípravě projektu přístavby školy.

Ve školním roce 1992/93 je škola sedmitřídní, žáci I. stupně jsou vyučováni ve 2 třídách v Domě dětí a mládeže Neratovice.

Ve školním roce 1994/95 se stává ZvŠ již osmitřídní, a to se 78 žáky. Dvě třídy
I. stupně jsou nadále umístěny v DDM a 4. ročník v Základní umělecké škole Neratovice.

V dubnu 1995 se odstěhovala paní ředitelka a vedením školy byl pověřen
Mgr. Z. Douša.

V listopadu 1995 byla po konkurzním řízení jmenována ředitelkou školy PaedDr. I. Pechová. K 1. 7. 1996 došlo ke změně zřizovatele školy – k tomuto datu se jím stal Školský úřad Mělník. Škola je nyní sedmitřídní s odloučeným pracovištěm v DDM Neratovice (2 třídy).

V říjnu 1996 se stává Sdružení rodičů žáků při ZvŠ Byškovice členskou organizací Unie rodičů ČR s vlastní právní subjektivitou a svojí činností přispívá ke zlepšení podmínek výchovy a vzdělání žáků školy. Zákonní zástupci mají možnosti posoudit výsledky všestranné činnosti svých dětí. Například při tradičních vánočních a velikonočních výstavách, sportovních akcích nebo na školním webu.

K datu 1. 7. 2000 vstupuje škola do právní subjektivity, právní forma: příspěvková organizace.

Od 1. 4. 2001 dochází opět ke změně zřizovatele školy. Je jím Středočeský kraj.

Od školního roku 2003/04 je škola šestitřídní s jednou třídou na odloučeném pracovišti. Počet žáků v posledních třech letech kolísá mezi 55 – 62 žáky.