Domů » O škole » Prak. škola dvouletá

Praktická škola dvouletá

 • Délka přípravy 2 roky
 • Určeno pro hochy a dívky
 • Ukončení vzdělání: závěrečná zkouška
 • Získané vzdělání: střední vzdělání

Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy, kteří ukončili:

 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
 • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
  s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Zdravotní požadavky:

V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání
v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem.
Na základě jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy, vyplývající
z povahy a stupně postižení.

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. ŠVP poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností se zaměřením na výživu a přípravu pokrmů, stolničení, rodinnou výchovu, ruční, pěstitelské a domácí práce,které povedou k jejich dalšímu profesnímu uplatnění. Získané znalosti a dovednosti mohou žáci využít v dalším vzdělávání.


Praktická škola dvouletá připravuje žáky pro výkon jednoduchých prací a činností v běžném životě. Přijímáme i žáky s těžkým postižením, využíváme možnosti rozložení učiva až na
4 roky po vypracování individuálního vzdělávacího plánu.

Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti
v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví,

ve výrobních podnicích, v zemědělství, v chráněných dílnách), případně k pokračování
v dalším vzdělávání.

 • dvouleté studium (v určitých případech lze prodloužit až o dva roky)
 • pro žáky s mentálním postižením (LMR - SMR)
 • v odborných předmětech zaměřeno na přípravu pokrmů, zahradnické a domácí práce a na práci v keramické dílně.
 • v teoretickém vyučování se snažíme s žáky udržovat znalosti získané v základní škole, popř. je dále rozšiřujeme - a to zejména v oblastech využitelných v praktickém životě
 • vedeme je k co největší možné samostatnosti

Vhodné pro absolventy speciálních škol. Učební obor je určen pro hochy i dívky. Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce.

V teoretické přípravě dochází k prohlubování vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika, český jazyk). Nově se objevují odborné vyučovací předměty rodinná výchova, estetická výchova a další.

Stručná charakteristika studia: cílem přípravy je poskytnout žákům doplnění a rozšíření všeobecného vzdělání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky na základních školách praktických nebo speciálních. Žáci získají základní pracovní návyky a dovednosti při činnostech obdobných činností v oborech vyučovaných v naší škole (vaření, pěstitelství, šití, ruční práce v dílnách).