Domů » O škole » Byškovické maminky

„Byškovické maminky, z. s.“

Spolek byl založen v říjnu 2015 z iniciativy pedagogů a rodičů žáků školy jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení rodičů a přátel dětí a mládeže s postižením.

Posláním spolku je podpora rozvoje Základní školy a Praktické školy Neratovice, příspěvkové organizace. Účelem spolku je školu podporovat nejen finančně, ale také materiálně (pomůcky pro děti, odměny na školu v přírodě), případně pomoc
při různých školních projektech.
Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a žádostmi.

Hlavní činnost:

  • Spolek získává finanční prostředky na svou činnost z různých zdrojů (přijímá finanční dary).
  • Spolek podporuje školu a školské zařízení, kde sídlí - využívá získané finance na organizaci aktivit a pořízení pomůcek či zařízení pro lepší fyzický, rozumový i psychický rozvoj dětí a mládeže s handicapem.
  • Finančně podporuje rodiny s dětmi s handicapem během školní docházky – příspěvky na školu v přírodě, školní akce (vzdělávací exkurze), doprava na různé akce (školu v přírodě, exkurze).

Pokud budete chtít finančně podpořit naši činnost, kontaktujte předsedkyni spolku paní Romanu Smažilovou, e-mail: rsmazil@seznam.cz.

Za Vaše případné finanční dary předem děkujeme.