Domů » Plán akcí » Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014

Leden

 • 15. 1. od 14,00 hod. pedagogická rada
 • 15. 1. od 15,30 hod. provozní porada
 • 21. 1. od 8, 15 do 12, 30 hodin Den otevřených dveří
 • 22. 1. od 14 do 16 hodin zápis žáků do 1. ročníku
 • 28. 1. od 9, 45 hodin žákovský parlament
 • 28. 1. od 15, 00 hodin schůzka výboru Sdružení rodičů
 • 31. 1. pololetní prázdniny

Únor

 • 19. 2. od 14 hodin provozní porada
 • 28. 2. od 9 hodin "Plesáme v Byškovicích" (projektový den)

Březen

 • od 3. 3. do 7. 3. jarní prázdniny
 • 13. 3. od 8,00 hodin metodická návštěva Mgr.Soudné (SPC Praha, Štíbrova)
 • 20. 3. od 8,00 hodin návštěva Městského kina
 • 20. 3. od 10,55 - 12,30 hodin Den vody (projektový den)
 • 26. 3. od 8,00 hodin metodická návštěva PaedDr. Černé (PPP Mělník)
 • 26. 3. od 14,00 hodin provozní porada

Duben

 • 7. 4. od 8 do 11 hodin SHM pro žáky od 3. ročníku, výuka končí z provozních důvodů
 • v 11 hodin (oznámeno přerušení dodávky vody), přerušen provoz ŠD
 • 8. 4. od 10 do 14 hodin velikonoční výstava žákovských prací
 • 17. 4. – 18. 4. velikonoční prázdniny
 • 22. 4. od 8 do 12,30 hod. Den Země (projektový den)
 • 23. 4. od 14 hodin pedagogická rada
 • 23. 4. od 15,30 hod. provozní porada

Květen

 • 13. 5. od 9 hodin účast žáků I. a II. třídy na mezigeneračních hrách v DKE v Neratovicích
 • 16. 5. od 8 hodin vlastivědná exkurze žáků II. třídy na Mělník (soutok Labe a Vltavy, Regionální muzeum Mělník)
 • 19. 5. od 8 hodin výlet žáků 6. - 9. ročníku do Prahy (historické pamětihodnosti, Petřín)
 • 23. 5. ukončení výuky v 11,40 hodin (volby do Evropského parlamentu v budově školy)
 • 27. 5. od 9, 45 hod. žákovský parlament
 • 27. 5. od 14,00 hod. provozní porada
 • 30. 5. od 11,30 hodin slavnostní otevření Malého školního arboreta na zahradě školy

Červen

 • 11. 6. od 9 hodin školní kolo ve stolním tenisu
 • 11. 6. od 12 hodin pedagogická rada
 • 11. 6. od 14,00 hod. provozní porada
 • 13. 6. - 20. 6. škola v přírodě, chata Prim, Jedlová 221, Deštné v Orlických horách
 • 25. 6. v 8 hodin slavnostní ukončení školního roku v hale školy, vydání vysvědčení
 • 26. a 27. 6. volné dny ředitelky školy z provozních důvodů

Červenec

 • Letní prázdniny

Srpen

 • Letní prázdniny

Září

 • 1. 9. v 8 hodin slavnostní zahájení školního roku v hale školy
 • 11. 9. v 15,30 h. schůzka výboru Sdružení rodičů
 • 12. 9. v 10,30 h. I. a II. třída - návštěva divadelního představení Hurvínek ve Společenském domě
 • 22. 9. v 10 hod. Dravci a sovy - interaktivní výukový program na školní zahradě
 • 25. 9. ve 14 hod. provozní porada

Říjen

 • 2. 10. od 8,00 hodin Den proti násilí - symbolická společná akce žáků, jejich rodičů a pedagogů
 • 3. 10. od 10.00 hodin Canisterapie pro I. stupeň
 • 7. 10. od 9,40 hodin žákovský parlament
 • 21. 10. od 8 do 11,40 hodin Den stromů - projektový den
 • 23. 10. od 14,00 hodin provozní porada
 • 23. 10. od 15,00 hodin schůzka metodického sdružení

Listopad

 • 25. 11. v 9,40 hodin žákovský parlament
 • 27. 11. v 10,00 hodin zdobení vánočního stromečku v DKE (I. třída)
 • 27. 11. v 14,00 hodin čtvrtletní pedagogická rada
 • 27. 11. v 15,30 hodin provozní porada
 • 27. 11. v 16,00 hodin metodické sdružení
 • 30. 11. od 9,00 hodin účast na Svatobarborských trzích (náměstí Republiky)

Prosinec

 • 1. 12. od 10,55 hodin canisterapie pro II. stupeň
 • 4. 12. od 10,00 hodin návštěva Mikuláše, anděla a čertíků
 • 5. 12. v 8,30 hodin návštěva SOU a OU Liběchov – vánoční výstava (II. st.)
 • 8. 12. v 8,00 hodin návštěva kina – česká pohádka „Tři bratři“
 • 19. 12. od 8 – 11,40 h. vánoční besídka tříd
 • 22. 12. - 2. 1. 2015 vánoční prázdniny