Domů » Plán akcí » Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015

Leden

 • 20. 1. od 9,40 hodin žákovský parlament
 • 22. 1. od 9,00 hodin školní kolo v přehazované, ukončení výuky v 11, 40 hodin, ŠD provoz nepřerušen
 • 22. 1. od 12,00 hodin pedagogická rada
 • 22. 1. od 14,00 hodin provozní porada
 • 29. 1. od 10,00 hodin karneval, ukončení výuky v 11, 40 hodin, ŠD provoz nepřerušen
 • 30. 1. pololetní prázdniny, přerušení provozu ŠD

Únor

 • 3. 2. od 14 hodin Informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří se zúčastní pobytu ve Středisku ekologické výchovy Střevlík, Oldřichov v Hájích
 • 3. 2. od 15 hodin Schůzka výboru Sdružení rodičů
 • 11. 2. od 9 – 16 hodin Den otevřených dveří
 • 11. 2. od 14 do 16 hod. Zápis do 1. ročníku a přípravného stupně ZŠ speciální
 • 19. 2. od 14 hodin Provozní porada

Březen

 • 2. - 6. 3. pobyt žáků ve STŘEVLIKU
 • 9. - 13. 3. jarní prázdniny
 • 19. 3. od 14 hodin provozní porada
 • 26. 3. od 10 do 14 hod. velikonoční výstava

Duben

 • 2. - 3. 4. velikonoční prázdniny
 • 8. 4. od 9,40 hod. žákovský parlament
 • 15. 4. od 8 - 11,40 h. školní kolo ve florbalu
 • 15. 4. od 12 h. čtvrtletní pedagogická rada
 • 15. 4. od 14 h. provozní porada
 • 17. 4. od 10 do 13 h. "Ukliďme si Česko"
 • 23. 4. od 8 do 11:40 hodin Den Země

Květen

 • 7. 5. od 8 hodin školní kolo dopravní soutěže
 • 11. 5. od 8 hod. okresní kolo SHM Mělník
 • 14. 5. od 14 hod. provozní porada
 • 20. 5. od 9 hod. mezigenerační hry v DKE Neratovice
 • 27. 5. od 10 hod. dopravní výchova na dopravním hřišti – 1. stupeň
 • od 11 hod. dopravní výchova na dopravním hřišti – 2. stupeň

Červen

 • 1. 6. Výlet žáků I. třídy do ZOO v Praze
 • 5. 6. od 8, 30 hodin účast žáků na Dni dětí v Lobkovicích
 • 8. 6. od 8,00 hodin návštěva kina „Sedmero krkavců“
 • 9. 6. od 14,00 hod. pedagogická rada
 • 9. 6. od 15,30 hod. provozní porada
 • 12. 6. v 8, 30 hod. odjezd žáků do školy v přírodě ve Zlaté Olešnici
 • 19. 6. v 9,00 hodin meziškolní turnaj ZŠ praktických ve vybíjené, ZŠp Kralupy nad V.
 • 19. 6. v 11,30 hod. příjezd žáků ze školy v přírodě
 • 23. 6. od 8 – 10 h. projektový Den květů na I. stupni
 • 23. 6. od 9 hodin meziškolní turnaj ZŠ praktických ve stolním tenise v naší škole
 • 24. 6. od 9 hodin meziškolní turnaj ZŠ praktických – florbal v ZŠp a ZŠs Mělník
 • 26. 6. v 8 hodin slavnostní zakončení školního roku v hale školy
 • 29. a 30. 6. ředitelské volno

Červenec

 • Hlavní prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2015.

Srpen

 • Hlavní prázdniny od 1. 7. do 31. 8. 2015.
 • Školní rok 2015 - 2016 začíná v úterý 1. září v 8 hodin v hale hlavní budovy.

Září

 • 1. 9. v 8 hodin zahájení školního roku v hale školy
 • 8. 9. v 15 hodin schůzka výboru SR v jídelně
 • 21. 9. od 14 hod. provozní porada
 • 23. 9. účast žáků na Dopravní soutěži mladých cyklistů, Slaný
 • 24. - 25. 9. účast žáků na Olympiádě v ZŠ praktické a ZŠ speciální, Mělník
 • 29. 9. – 2. 10. ředitelské volno z provozních důvodů

Říjen

 • 8. 10. od 13,15 hodin zasedání Školské rady
 • 21. 10. od 10 do 11,40 hodin Den stromů
 • 22. 10. od 9,40 hodin žákovský parlament
 • 22. 10. od 14 hodin provozní porada

Listopad

 • 16. 11. ukončení výuky z provozních důvodů v 11,40 hodin
 • 16. 11. ve 12 hodin pedagogická rada
 • 16. 11. ve 14 hodin provozní porada

Prosinec

 • 2. 12. od 10 hodin zdobení vánočního stromečku v Domě Kněžny Emmy (II. třída)
 • 4. 12. od 8 - 11,40 hod. návštěva Vánoční výstavy v SOU, OU Liběchov (III. a IV. třída)
 • 17. 12. od 14 hodin provozní porada
 • 21. 12. od 8 - 11,40 hod. vánoční besídky tříd
 • 22. 12. ředitelské volno
 • 23. 12. - 3. 1. 2016 vánoční prázdniny