Domů » Plán akcí » Plán akcí na rok 2018

Plán akcí na rok 2018

Leden

 • 10. 1. v 9,40 hodin žákovský parlament
 • 11. 1. v 9,00 hodin O bezpečném chování (1. stupeň) – beseda s Městskou policií
 • 11. 1. v 10,00 hodin O agresivitě a vandalismu (2. stupeň) – beseda s Městskou policií
 • 12. 1. ukončení výuky v 11, 40 hodin – volby v budově školy
 • 17. 1. od 8,00 hodin návštěva kina „Čertoviny“
 • 22. 1. ve 14 hodin pedagogická rada
 • 22. 1. v 15 hodin provozní porada
 • 24. 1. od 8 do 10, 45 h. canisterapie
 • 26. 1. ukončení výuky v 11, 40 hodin – volby v budově školy
 • 31. 1. vydání výpisu vysvědčení, od 10 do 11, 40 hodin karneval, ukončení 1. pololetí

Únor

 • 1. 2. ředitelské volno z provozních důvodů
 • 2. 2. pololetní prázdniny
 • 19. - 25. 2. jarní prázdniny
 • 28. 2. od 8 do 10,40 hodin canisterapie

Březen

 • 6. 3. od 8, 15 hod. Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky (kino – projekce
 • s výkladem lektorů)
 • 13. 3. od 10 do 11,40 hod. Tonda Obal na cestách (projekt o třídění odpadu)
 • 19. 3. od 14 hodin provozní porada
 • 26. 3. od 10 do 14 hodin velikonoční výstava v hale školy
 • 29. – 30. 3. velikonoční prázdniny

Duben

 • 6. 4. od 8,30 do 11,40 hodin "Ukliďme Česko" - společný úklid okolí školy
 • 16. 4. od 9,40 žákovský parlament
 • 16. 4. od 14 hodin pedagogická rada
 • 16. 4. od 15 hodin provozní porada
 • 18. 4. od 13 do 15,30 hodin zápis do 1. ročníku (povinná školní docházka)
 • 23. 4. od 9 do 12 hodin zápis do Praktické školy dvouleté (střední škola) - 1. kolo
 • 24. 4. ředitelské volno z provozních důvodů
 • 25. 4. od 14 hodin třídní schůzky - Praktická škola, od 14,30 hodin – Základní škola
 • 26. 4. od 8 - 9 hodin CEV VIANA - výukový program "Zemská trápení"
 • 30. 4. ředitelské volno z provozních důvodů

Květen

 • 7. 5. ředitelské volno z provozních důvodů
 • 14. 5. od 14 hodin provozní porada
 • 15. 5. od 9 hodin Stroj času - interaktivní výukový program
 • 22. 5. od 9 hodin mezigenerační hry v Domě Kněžny Emmy
 • 25. 5. od 8,30 hod. Hry bez hranic - soutěž týmů ZŠ ve víceboji a florbalu v Líbeznicích
 • 30. 5. od 8 do 10,45 hodin canisterapie

Červen

 • 1. 6. od 9 - 11,40 hodin Den dětí, zábavné soutěže na školní zahradě
 • 7. 6. od 8 - 13,45 hodin závěrečné zkoušky v Praktické škole dvouleté
 • 11.6. od 14,00 hodin pedagogická rada
 • 11.6. od 15,30 hodin provozní porada
 • 15. 6. v 8 hodin slavnostní vyřazení žáků Praktické školy dvouleté
 • 18. - 22. 6. škola v přírodě v Penzionu Na Slunci, Staré Splavy
 • 29. 6. v 8 hodin slavnostní ukončení školního roku v hale školy

Září

 • 3. 9. v 8 hodin Slavnostní zahájení školního roku v hale školy, rozdělení žáků do tříd - ukončení mezi 9. – 10. hodinou
 • 4. a 5. 9. Třídnické dny do 11,40 hodin
 • Od 6. 9. Výuka dle pravidelného rozvrhu
 • 7. 9. od 9 do 12 hod. Den bezpečí - bezpečnost v dopravě, Náměstí Republiky v Neratovicích (organizátor: Město Neratovice a záchranný systém)
 • 14. 9. od 9 do 11,30 hod. Dny pro záchranu života – vzdělávací program první pomoci v areálu školy (organizátor: Zdravotníci s. r. o.), ukončení výuky v 11,40 hodin
 • 19. 9. od 8 do 10, 45 hodin – canisterapie
 • 25. 9. od 8 hodin Program specifické primární prevence (organizátor: Cesta integrace, o. p. s., Říčany) – 1. setkání v rámci projektu
 • 26. 9. od 14 hodin Provozní porada

Říjen

 • 1. 10. od 12 hodin – zasedání školské rady
 • 5. 10. zkrácení výuky do 11,40 hodin (komunální volby v budově školy)
 • 10. 10. od 8 do 11 hodin – canisterapie
 • 24. 10. od 9,40 hodin – žákovský parlament
 • 24. 10. od 14 hodin – provozní porada
 • 29. a 30. 10. – podzimní prázdniny

Listopad

 • 6. 11. od 8 do 11,40 hodin Dlouhodobá primární prevence „Cesta integrace“ (vztahy ve třídě, bezpečí na internetu)
 • 14. 11. od 8 do 11,40 hodin canisterapie
 • 21. 11. od 14 do 15 hodin pedagogická rada
 • 21. 11. od 15,15 do 16,00 h. provozní porada
 • 30. 11. od 8 do 11,40 hodin Dlouhodobá primární prevence „Cesta integrace“ (návykové látky, nelátkové závislosti)

Prosinec

 • 2. 12. od 9 – 16,30 hodin prodejní výstava žákovských prací v rámci Svatobarborských trhů na náměstí v Neratovicích
 • 3. 12. od 8 hodin kino – nová pohádka Čertí brko
 • 4. 12. od 10 hodin zdobení vánočního stromečku v Domě kněžny Emmy (II. tř.)
 • 5. 12. od 10 do 10,45 h. návštěva Mikuláše, anděla a čerta (zajišťuje IV. tř.) Ve dnech 19. – 21. 12. ukončení výuky v 11,40 hodin z provozních důvodů
 • 12. 12. od 8 do 10 hodin canisterapie pro I. a II. tř.
 • 19. 12. od 8 do 11,40 hodin projektový den ve škole – „Předvánoční sportovní hry“ (v hale školy)
 • 19. 12. od 12, 15 hodin provozní porada
 • 20. 12. od 8 do 11,40 hodin vánoční besídky tříd
 • 21. 12. od 8 do 11,40 hodin projektový den mimo školu – „Advent v Šestajovicích“ u Prahy (Čokoládovna: odlévání a zdobení nebo malování belgické čokolády), následná návštěva zoo-koutku

Poznámka: projektové dny hrazeny z projektu „Šablony II. pro ZŠ a PŠ Neratovice, p. o.“