Domů » Novinky

Změna - používání roušek od 1. 9. 2020

čtvrtek 20. srpen, 2020 | zobrazeno 750×

Roušky budou ve školách povinné jen tehdy, pokud bude nějaký region na „koronavirovém semaforu” označen oranžovou barvou. Ta značí počátek komunitního šíření. V Neratovicích dne 20. 8. 2020 PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy

Provoz školy ve školním roce 2020 - 2021

úterý 18. srpen, 2020 | zobrazeno 703×

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 1. 9. 2020 v 8 hodin. Informace o rozdělení žáků/studentů do tříd bude k dispozici na nástěnce v přízemí hlavní budovy. Od žáků/studentů se...

26. 6. 2020 Zakončení školního roku

pátek 26. červen, 2020 | zobrazeno 1134×

26. 6. 2020 Zakončení školního roku - předání žákům vysvědčení na školní zahradě Užijte si krásné prázdniny, co nejvíce pěkných zážitků a v září se s vámi těšíme opět na setkání v naší škole!

Aktuální informace k období školního roku od 1. do 30. 6. 2020

sobota 30. květen, 2020 | zobrazeno 859×

Od 1. 6. bude nadále probíhat distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Předávání úkolů v následujících termínech: 3., 10. a 17. 6. (středy) vždy od 13 do 14, 30 hodin. Od 8. června 2020 budou probíhat konzultace pro žáky 2. stupně. Žáci IV. třídy (TU Mgr...

Změna od 1. 6. 2020

úterý 26. květen, 2020 | zobrazeno 817×

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách , ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda 25. 5. 2020 možnost otevření i druhé části...

Termín předávání úkolů žákům na další období

sobota 4. duben, 2020 | zobrazeno 925×

27. 5. 2020 od 14 do 15 hodin a 28. 5. od 8 do 9 hodin, a to oknem ze zahrady. Tímto způsobem můžete odevzdat již splněné úkoly z předešlého období, pokud nebyly zaslány elektronicky.

Do 30. 6. je budova školy pro žáky základní školy uzavřena!

středa 6. květen, 2020 | zobrazeno 806×

Do 30. 6. je budova školy pro žáky základní školy uzavřena! Dle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2020: Základní školy/třídy pro žáky s: tělesným postižením mentálním postižením souběžným postižením více vadami poruchami autistického...

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ od školního roku 2020 - 2021

úterý 14. duben, 2020 | zobrazeno 774×

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a...

Zápis do ZŠ a Praktické školy dvouleté pro školní rok 2020-2021

úterý 24. březen, 2020 | zobrazeno 925×

Zápis do ZŠ pro školní rok 2020/2021 Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole. Podání žádosti v termínu od 1. dubna do 9. dubna 2020. Podle § 37 zákona...

Výzva města Neratovice k dobrovolníkům

neděle 22. březen, 2020 | zobrazeno 701×

Milé dámy a milí pánové - dobrovolníci, obracíme se na vás, kteří máte doma šicí stroj a jste ochotni pomoci se šitím látkových roušek pro své spoluobčany. Vzhledem k tomu, že zajištění ochranných pomůcek pro všechny občany státem je v nedohlednu a žádné roušky...

Doporučení pro veřejnost

pátek 20. březen, 2020 | zobrazeno 757×

foto#4570 foto#4571

Podklady k procvičování učiva

sobota 14. březen, 2020 | zobrazeno 771×

Podklady k procvičování učiva si můžete vyžádat od 16. 3. 2020 na uvedených e-mailech pedagogů na webu školy (O škole - Organizace školního roku 2019-2020) .

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

pátek 13. březen, 2020 | zobrazeno 733×

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyžádat telefonicky na telefonu 603511626 nebo e-mailem (pechova@zsbyskovice.cz). Škola vyplní tiskopis a e-mailem Vám zašle zpět. Vy si jej vytisknete, dovyplníte...

Uzavření školy ode dne 11. března 2020

úterý 10. březen, 2020 | zobrazeno 894×

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem...