Domů » Novinky » Změna od 1. 6. 2020

Změna od 1. 6. 2020

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti
na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda 25. 5. 2020 možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče.

Prosíme tímto zákonné zástupce žáků 1. stupně o kontaktování třídního učitele a sdělení rozhodnutí co nejdříve. Děkujeme!

Realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně, a to v období od 8. do 30. června 2020 bude probíhat formou konzultací, termíny budou zveřejněny 1. 6. 2020. Účast žáků bude dobrovolná.

V Neratovicích dne 25. 5. 2020
PaedDr. Ivana Pechová, ředitelka školy