Domů » Novinky » Mimořádná opatření ze dne 21. 10. 2020

Mimořádná opatření ze dne 21. 10. 2020

Další vyhlášená krizová opatření se provozu školy nedotknou:

Provoz základních škol podle § 16 odst. 9 (tedy speciálních škol) není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu i družiny.

Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob dle krizového opatření ze dne 21. 10. (s účinností od 22. 10.) se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít například s žáky školy podle § 16 odst. 9 na procházku mimo areál školky pohromadě. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Od 26.10. do 30.10.2020 následují prodloužené podzimní prázdniny.