Domů » Novinky

Provoz školy ve školním roce 2020 - 2021

úterý 18. srpen, 2020 | zobrazeno 605×

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 1. 9. 2020 v 8 hodin. Informace o rozdělení žáků/studentů do tříd bude k dispozici na nástěnce v přízemí hlavní budovy. Od žáků/studentů se...

26. 6. 2020 Zakončení školního roku

pátek 26. červen, 2020 | zobrazeno 971×

26. 6. 2020 Zakončení školního roku - předání žákům vysvědčení na školní zahradě Užijte si krásné prázdniny, co nejvíce pěkných zážitků a v září se s vámi těšíme opět na setkání v naší škole!

Aktuální informace k období školního roku od 1. do 30. 6. 2020

sobota 30. květen, 2020 | zobrazeno 764×

Od 1. 6. bude nadále probíhat distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Předávání úkolů v následujících termínech: 3., 10. a 17. 6. (středy) vždy od 13 do 14, 30 hodin. Od 8. června 2020 budou probíhat konzultace pro žáky 2. stupně. Žáci IV. třídy (TU Mgr...

Změna od 1. 6. 2020

úterý 26. květen, 2020 | zobrazeno 721×

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách , ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda 25. 5. 2020 možnost otevření i druhé části...

Termín předávání úkolů žákům na další období

sobota 4. duben, 2020 | zobrazeno 815×

27. 5. 2020 od 14 do 15 hodin a 28. 5. od 8 do 9 hodin, a to oknem ze zahrady. Tímto způsobem můžete odevzdat již splněné úkoly z předešlého období, pokud nebyly zaslány elektronicky.

Do 30. 6. je budova školy pro žáky základní školy uzavřena!

středa 6. květen, 2020 | zobrazeno 705×

Do 30. 6. je budova školy pro žáky základní školy uzavřena! Dle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2020: Základní školy/třídy pro žáky s: tělesným postižením mentálním postižením souběžným postižením více vadami poruchami autistického...

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ od školního roku 2020 - 2021

úterý 14. duben, 2020 | zobrazeno 677×

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a...

Zápis do ZŠ a Praktické školy dvouleté pro školní rok 2020-2021

úterý 24. březen, 2020 | zobrazeno 792×

Zápis do ZŠ pro školní rok 2020/2021 Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole. Podání žádosti v termínu od 1. dubna do 9. dubna 2020. Podle § 37 zákona...

Výzva města Neratovice k dobrovolníkům

neděle 22. březen, 2020 | zobrazeno 607×

Milé dámy a milí pánové - dobrovolníci, obracíme se na vás, kteří máte doma šicí stroj a jste ochotni pomoci se šitím látkových roušek pro své spoluobčany. Vzhledem k tomu, že zajištění ochranných pomůcek pro všechny občany státem je v nedohlednu a žádné roušky...

Doporučení pro veřejnost

pátek 20. březen, 2020 | zobrazeno 674×

foto#4570 foto#4571

Podklady k procvičování učiva

sobota 14. březen, 2020 | zobrazeno 670×

Podklady k procvičování učiva si můžete vyžádat od 16. 3. 2020 na uvedených e-mailech pedagogů na webu školy (O škole - Organizace školního roku 2019-2020) .

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

pátek 13. březen, 2020 | zobrazeno 636×

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyžádat telefonicky na telefonu 603511626 nebo e-mailem (pechova@zsbyskovice.cz). Škola vyplní tiskopis a e-mailem Vám zašle zpět. Vy si jej vytisknete, dovyplníte...

Uzavření školy ode dne 11. března 2020

úterý 10. březen, 2020 | zobrazeno 783×

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem...

Důležité upozornění

pondělí 2. březen, 2020 | zobrazeno 611×

Žáci nebo zaměstnanci školy, kteří se pohybovali v rizikových oblastech Itálie, nebo byli v kontaktu s osobou, která se pohybovala v rizikových oblastech, budou ihned po návratu kontaktovat územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště...