Domů » Novinky » Provoz základních škol od 2. 11. do 20. 11. 2020

Provoz základních škol od 2. 11. do 20. 11. 2020

Vláda omezuje s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Zákaz osobní přítomnosti žáků platí též pro praktickou školu dvouletou.

Dne 6. 11. od 13 do 15 hodin bude probíhat předávání úkolů žákům oknem ze zahrady. Roušky povinné. V případě potřeby se obracejte průběžně na třídní učitele a další vyučující prostřednictvím mailů uvedených na webu školy.