Domů » Novinky » Termín předávání úkolů žákům na další období

Termín předávání úkolů žákům na další období

27. 5. 2020 od 14 do 15 hodin a 28. 5. od 8 do 9 hodin, a to oknem ze zahrady. Tímto způsobem můžete odevzdat již splněné úkoly z předešlého období, pokud nebyly zaslány elektronicky.