Domů » Novinky » Aktuální informace k období školního roku od 1. do 30. 6. 2020

Aktuální informace k období školního roku od 1. do 30. 6. 2020

Od 1. 6. bude nadále probíhat distanční vzdělávání pro žáky 1. stupně. Předávání úkolů v následujících termínech: 3., 10. a 17. 6. (středy) vždy od 13 do 14, 30 hodin.

Od 8. června 2020 budou probíhat konzultace pro žáky 2. stupně. Žáci IV. třídy (TU Mgr. Bartůňková) ve dnech 8., 15., 22. 6. od 9 do 11 hodin. Žáci V. třídy (TU Mgr. Plačková) ve dnech 10., 17., 24. 6. od 9 do 11 hodin. Podmínkou účasti žáků je odevzdání čestného prohlášení při vstupu do budovy školy (k vyzvednutí v kanceláři ve dnech 1. a 3. 6. od 9 do 11 hodin nebo ke stažení na webu školy).Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška). Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí roušky
ve společných prostorách.

V posledním termínu konzultací žáci odevzdají učebnice a klíček od šatní skříňky!

26. 6. 2020 bude předáno žákům vysvědčení v 8 hodin (za příznivého počasí na zahradě školy, v případě nepříznivého počasí v hale školy), a to bez účasti zákonných zástupců a dalších rodinných příslušníků.

Závěrečné zkoušky žáků Praktické školy dvouleté se uskuteční ve dnech 11. a 12. 6. 2020
od 9 do 12 hodin.

Na dny 29. a 30. 6. jsou vyhlášeny ředitelkou školy volné dny z provozních důvodů.

V případě dotazů volejte na tel. 603511626 nebo pište na uvedené e-maily třídních učitelů.

V Neratovicích dne 29. 5. 2020
PaedDr. Ivana Pechová, ředitelka školy