Domů » Novinky » Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně pro léta 2015 – 2017

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně pro léta 2015 – 2017

ZŠ, Neratovice, Byškovická 85 patří mezi 13 škol Středočeského kraje, kterým byl 27. 3. 2015 propůjčen titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně pro léta 2015 – 2017“. Jedná se o nejvyšší možné ocenění, které propůjčuje Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy (KEV) za přístup k životnímu prostředí, který respektuje principy trvale udržitelného rozvoje.

Pro přiblížení některé z našich aktivit:

Zapojení do projektu EKO-KOMU "Stopy ke třídění ", sběr starého papíru a PET víček, projektové dny: Den stromů, Den vody, Den Země. Dokončení projektu z Revolvingového fondu MŽP " Malé školní arboretum". Registrace do projektu Ekopolis, zapojení žáků do sítě škol, zabývající se ekolog. výchovou "MRKEV", odebírání časopisu pro ekogramotnost Bedrník, dlouhodobé zapojení do programu "Živá zahrada" pod záštitou ČSOP, celoroční péče o školní zahradu a okolí školy.

Účast žáků v soutěži "Strom jako klimatizační jednotka", vyhlášené komisí
pro vzhled města a životního prostředí města Neratovice, následné získání diplomu a Certifikátu pro výběr stromu dle vlastní volby. Pobytový výukový program pro žáky v březnu 2015 a vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO, naplňující koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011- 2020.
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do naší činnosti (učitelům, žákům, rodičům žáků) a zasloužili se tak o výše uvedený titul. Věřím, že další společné aktivity budou následovat!

PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy