Domů » Novinky » Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis k povinné školní docházce v ZŠ: 15. dubna 2024 od 13 do 15,30 hodin.

Přijímací řízení do střední školy (Praktické školy dvouleté): 22. dubna 2024 od 9 do 11,30 hodin.

Ředitelka Základní školy a Praktické školy Neratovice, příspěvkové organizace vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zápis do 1. tříd základní školy pro školní rok 2024/2025.

Zápis dětí se speciálními vzdělávacími potřebami narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 se bude konat dne 15. 4. 2024 (pondělí) od 13, 00 do 15, 30 hodin v hlavní budově školy.

K zápisu si prosím přineste:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Doporučení školského poradenského zařízení
  • Příslušné doklady, pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo klinického psychologa k odkladu PŠD
  • Cizinci si přinesou povolení k pobytu v ČR

Seznam přijatých a nepřijatých žáků pod identifikačním číslem bude zveřejněn do 22. 4. 2024 na přístupném místě u vchodu do školy a na webových stránkách nejméně 15 dní.

Přijímací řízení do SŠ (Praktické školy dvouleté) pro školní rok 2024/2025

Na základě novely školského zákona (zákon č. 421/2023 Sb.) a vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhlašuji pro školní rok 2024/2025 1. kolo přijímacího řízení: 22. 4. 2024 do 1. ročníku Prš dvouleté od 9 do 11,30 hodin

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 4

Forma vzdělávání: denní

Kritérium přijímacího řízení:

  • Ukončená povinná školní docházka.
  • Doložení platného doporučení školského poradenského zařízení.
  • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
  • Účast na přijímacím pohovoru v uvedeném termínu.
  • Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

V Neratovicích dne 8. 1. 2024
PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy