Domů » Novinky » Zápis do Přípravného stupně základní školy speciální v ZŠ, Neratovice, Byškovická 85 probíhá od 11. února do konce března 2015

Zápis do Přípravného stupně základní školy speciální v ZŠ, Neratovice, Byškovická 85 probíhá od 11. února do konce března 2015

Přípravný stupeň ZŠS nabízí 1 – 3 letou přípravu na vzdělání dětem se zdravotním postižením nebo omezením (mentálním, s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra).

Po ukončení mohou děti nastoupit na základní školu dle výběru zákonných zástupců.

Děti jsou zařazeni na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce) a doporučení poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny).

Účast dětí je bezplatná.

Bližší informace na tel. 603511626 nebo pechova@zsbyskovice.cz