Domů » Novinky » Zápis dětí 2015

Zápis dětí 2015

ve středu 11. února 2015
od 14 do 16 hodin v přístavbě školy.

Zápis se týká dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, narozených od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a starších (s odloženou školní docházkou).

S sebou k zápisu si rodiče připraví:

  • občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů
  • rodný list dítěte
  • doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

Škola nabízí:

  • speciálně-pedagogickou péči
  • vybavení ICT (iPady, interaktivní tabule, PC učebna)
  • odborné učebny (dílny, kuchyňka)
  • další vybavení: keramická pec, školní kola, přírodní učebna
  • individuální přístup
  • snížený počet žáků ve třídách

Tento den je DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9 do 14 hodin.
Těšíme se na Vás!

PaedDr. Bc. Ivana Pechová
ředitelka školy