Domů » Novinky » Vytvořena 6. sada digitálních učebních materiálů (DUM)

Vytvořena 6. sada digitálních učebních materiálů (DUM)

Do března 2013 byla vytvořena pedagogy školy již 6. sada digitálních učebních materiálů (DUM) v rámci projektu EU Peníze školám. Tyto materiály jsou sdíleny na vnitřní síti školy s ostatními pedagogy. Učitelé základních škol si je mohou vyžádat na e-mailu:
zsbyskovice@zsbyskovice.cz

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk

VY_32_INOVACE_06.01 Podstatná jména, rody podstatných jmen
VY_32_INOVACE_06.02 Pravopis - délka samohlásky „u“
VY_32_INOVACE_06.03 Vzory podstatných jmen 2
VY_32_INOVACE_06.04 Zima – čtení s porozuměním
VY_32_INOVACE_06.05 Samohláska u, ú, ů
VY_32_INOVACE_06.06 Vzory podstatných jmen
VY_32_INOVACE_06.07 Podstatná jména
VY_32_INOVACE_06.08 Pořádek slov ve větě
VY_32_INOVACE_06.09 Čtení – návštěva u babičky
VY_32_INOVACE_06.10 Vzory podstatných jmen 3
VY_32_INOVACE_06.11 Číslovky
VY_32_INOVACE_06.12 Vzory podstatných jmen rodu ženského a středního
VY_32_INOVACE_06.13 Spodoba znělosti
VY_32_INOVACE_06.14 Shoda přísudku s několikanásobným podmětem stejného rodu, různého rodu
VY_32_INOVACE_06.15 Předpony s, z, vz, předložky s, se, z, ze
VY_32_INOVACE_06.16 Skupiny bě/bje, vě/vje, mě/mně, pě
VY_32_INOVACE_06.17 Věty s několikanásobným podmětem
VY_32_INOVACE_06.18 Tvrdé souhlásky
VY_32_INOVACE_06.19 Slovní druhy – podstatná jména
VY_32_INOVACE_06.20 Víš, co čteš?

V Neratovicích dne 24. 4. 2013

PaedDr. Bc. Ivana Pechová ředitelka školy