Domů » Novinky » Přijímací řízení do SŠ (Praktické školy dvouleté) pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení do SŠ (Praktické školy dvouleté) pro školní rok 2023/2024

Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění (vyhláška 244/2018 Sb.), vyhlašuji pro školní rok 2023/2024 2. kolo přijímacího řízení: 16. 6. 2023 do 1. ročníku Praktické školy dvouleté od 9 do 11 hodin.

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 3

Forma vzdělávání: denní

Kritérium přijímacího řízení:

  • Ukončená povinná školní docházka.
  • Doložení platného doporučení školského poradenského zařízení.
  • Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
  • Účast na přijímacím pohovoru v uvedeném termínu.
  • Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

V Neratovicích dne 15. 5. 2023
PaedDr. et Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy