Domů » Novinky » Poděkování

Poděkování

Děkujeme všem ochotným „andílkům“ z dobrovolného sdružení fyzických osob Andělé bez křídelz. s. za dar pro žáky naší školy ve formě školních a kancelářských potřeb. Velké poděkování patří také manželům Hložkovým za dovoz daru do školy. Velmi si této bezprostřední pomoci vážíme a vše
při výuce i zájmových činnostech využijeme!

Za pedagogický sbor PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy

V Neratovicích 15. 9. 2016