Domů » Novinky » Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019

Ředitelka školy

PaedDr. etBc.Ivana Pechová, koordinátorka ICT pechova@zsbyskovice.cz

Statutární zástupkyně ředitelky

PaedDr. Marcela Stará, preventistka rizikových jevů
stara@zsbyskovice.cz

Třídy

I. třída – speciální TU Mgr. et Bc. Ludmila Nováková, novakoval@zsbyskovice.cz AP Jiřina Himlová, himlova@zsbyskovice.cz

II. třída TU Mgr. Jitka Jamborová, jamborova@zsbyskovice.cz
AP Helena Agašvari, agasvari@zsbyskovice.cz

III. třída TU Mgr. Jitka Bartůňková, výchovná poradkyně, bartunkova@zsbyskovice.cz
AP Markéta Kohoutová, DiS., kohoutova@zsbyskovice.cz

IV. třída TU Mgr. Petra Plačková, plackova@zsbyskovice.cz
AP Věra Oračková

V. třída - Praktická škola dvouletá

TU Mgr. Klára Rysková, ryskova@zsbyskovice.cz
AP Helena Mocová, mocova@zsbyskovice.cz
AP Gabriela Nováková, novakovag@zsbyskovice.cz

Učitelé bez třídnictví

Jaroslava Horáková,koordinátorka EVVO, horakova@zsbyskovice.cz
Jana Špuláková, spulakova@zsbyskovice.cz

Na mateřské dovolené

Mgr. Martina Szӧllӧsyová, koordinátorka ŠVP

Školní družina

I. oddělení – speciální
vedoucí vychovatelka Jana Špuláková, AP Věra Oračková

II. oddělení
vychovatelka Jiřina Himlová, AP Markéta Kohoutová, DiS.

Provozní zaměstnanci

Martina Englická, účetní
kontakt: zsbyskovice@zsbyskovice.cz

Josef Linhart, školník + výdej obědů