Domů » Novinky » Od září 2014 plánujeme otevření přípravného stupně ZŠ speciální

Od září 2014 plánujeme otevření přípravného stupně ZŠ speciální

Přípravný stupeň ZŠ speciální

Přípravný stupeň ZŠS nabízí 1 – 3 letou přípravu na vzdělání dětem se zdravotním postižením nebo omezením (mentálním, s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra). Po ukončení mohou děti nastoupit na základní školu dle výběru zákonných zástupců.

Vzdělávání v přípravném stupni ZŠS probíhá podle Školního vzdělávacího programu – Přípravného stupně základní školy speciální. Žáci pracují dle týdenních a měsíčních plánů, denních příprav, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu. Zařazovány jsou předměty speciálně pedagogické péče v souladu s požadavky speciálních vzdělávacích potřeb konkrétních žáků. Výchovu a vzdělávání zajišťuje speciální pedagog a asistent pedagoga.

Děti jsou zařazeni na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce) a doporučení poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny). Účast dětí je bezplatná.

Třída přípravného stupně základní školy speciální má nejméně čtyři a nejvýše šest žáků a bude umístěna v bezbariérovém pavilonu na zahradě školy. Využívány budou též odborné učebny: kuchyňka, keramická dílna, počítačová učebna a tělocvična v hlavní budově.

Výborné dopravní spojení: zastávka autobusu přímo před školou, pěšky 15 minut z Neratovic.

V případě zájmu, kontaktujte prosím, ředitelku školy: tel. 603511626 nebo pište na: pechova@zsbyskovice.cz, a to co nejdříve, nejdéle do 15. května!