Domů » Novinky » Návrat žáků do školy

Návrat žáků do školy

V pondělí 12. dubna 2021 budou moci žáci znovu usednout do školních lavic.

MŠMT umožní jejich návrat za dodržení následujících opatření:

Povinnost samo testování žáků 2x týdně antigenními testy. Dodržování hygienických nařízení:povinná ochrana dýchacích cest chirurgickou rouškou (výjimky dle zdravotního stavu dítěte), zvýšená hygienická opatření a dodržování homogenity skupin. Pro konkrétní informace se prosím obracejte na své třídní učitele nebo vedení školy.

Výjimku ze školního testování mají žáci, kteří:

a) doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě v posledních 48 hodinách

b) předloží potvrzení od lékaře nebo odběrové laboratoře, že prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech

Neposílejte dítě do školy, pokud vykazuje některý z těchto příznaků onemocnění: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy.

Na pomoc rodičům vydalo MŠMT informačníletáky:

Informační stránka pro rodiče:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Těšíme se na Vás!
zaměstnanci školy