Domů » Novinky » Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR končí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR končí

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Škola nebude od tohoto dne poskytovat distanční výuku. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).