Domů » Novinky » Do 30. 6. je budova školy pro žáky základní školy uzavřena!

Do 30. 6. je budova školy pro žáky základní školy uzavřena!

Do 30. 6. je budova školy pro žáky základní školy uzavřena!

Dle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2020:

Základní školy/třídy pro žáky s:

  • tělesným postižením
  • mentálním postižením
  • souběžným postižením více vadami
  • poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování

jsou uzavřeny do 30. 6. 2020.

Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Žáci závěrečného ročníku Praktické školy dvouleté budou vykonávat závěrečnou zkoušku v první polovině června, termín bude upřesněn.