Domů » Novinky » 5 sad digitálních učebních materiálů (DUM)

5 sad digitálních učebních materiálů (DUM)

V průběhu 2. pololetí školního roku 2011/2012 bylo pedagogy školy vytvořeno 5 sad digitálních učebních materiálů (DUM), a to jako výstup projektu EU Peníze školám. Název projektu: Zážitky s ICT v ZŠ, Neratovice, Byškovická, číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2740. Tyto materiály jsou sdíleny na vnitřní síti školy s ostatními pedagogy. Učitelé základních škol si je mohou vyžádat na e-mailu: zsbyskovice@zsbyskovice.cz

Jazyk a jazyková komunikace: Český jazyk

VY_32_INOVACE_01.01 Podstatná jména r.muž.
VY_32_INOVACE_01.02 Abeceda
VY_32_INOVACE_01.03 Číslovky
VY_32_INOVACE_01.04 Druhy vět
VY_32_INOVACE_01.05 Pádové otázky
VY_32_INOVACE_01.06 Podmět a přísudek
VY_32_INOVACE_01.07 Přídavná jména
VY_32_INOVACE_01.08 Slovesa
VY_32_INOVACE_01.09 Vyjm.slova po B
VY_32_INOVACE_01.10 Vyjm.slova po L
VY_32_INOVACE_01.11 Vyjm.slova po M
VY_32_INOVACE_01.12 Vyjm.slova po P
VY_32_INOVACE_01.13 Vyjm.slova po S
VY_32_INOVACE_01.14 Vyjm.slova po V
VY_32_INOVACE_01.15 Vyjm.slova po Z
VY_32_INOVACE_01.16 Čtení jednoduchých vět
VY_32_INOVACE_01.17 Podstatná jména – rody
VY_32_INOVACE_01.18 Skloňování podstatných jmen r.žen.
VY_32_INOVACE_01.19 Rozlišování hlásek B x D
VY_32_INOVACE_01.20 Tvrdé a měkké souhlásky

Člověk a příroda: Zeměpis, Příroda a zdraví

VY_32_INOVACE_02.01 Zdraví
VY_32_INOVACE_02.02 Afrika
VY_32_INOVACE_02.03 Dřeviny
VY_32_INOVACE_02.04 Druhy ovoce a zeleniny
VY_32_INOVACE_02.05 Orientace v čase
VY_32_INOVACE_02.06 Zeměpisné hry
VY_32_INOVACE_02.07 Jarní květiny
VY_32_INOVACE_02.08 Stromy a keře
VY_32_INOVACE_02.09 Orientace v čase
VY_32_INOVACE_02.10 Škola
VY_32_INOVACE_02.11 Hmyz 1
VY_32_INOVACE_02.12 Včela medonosná
VY_32_INOVACE_02.13 Hmyz 2
VY_32_INOVACE_02.14 Paříž
VY_32_INOVACE_02.15 Porovnání Anglie x ČR
VY_32_INOVACE_02.16 Řecko
VY_32_INOVACE_02.17 Itálie
VY_32_INOVACE_02.18 Země Beneluxu
VY_32_INOVACE_02.19 Španělsko a Portugalsko
VY_32_INOVACE_02.20 Anglie, Francie, Irsko

Jazyk a jazyková komunikace: Anglický jazyk

VY_32_INOVACE_03.01 Barvy
VY_32_INOVACE_03.02 Čísla 0-10
VY_32_INOVACE_03.03 Čísla 11-20
VY_32_INOVACE_03.04 Ovoce a zelenina

VY_32_INOVACE_03.05 Škola
VY_32_INOVACE_03.06 Moje tělo
VY_32_INOVACE_03.07 Domácí zvířata
VY_32_INOVACE_03.08 Zvířata v ZOO
VY_32_INOVACE_03.09 Rodina
VY_32_INOVACE_03.10 Oblečení
VY_32_INOVACE_03.11 Domov
VY_32_INOVACE_03.12 Kalendář
VY_32_INOVACE_03.14 Rozhovor
VY_32_INOVACE_03.15 Slovesa
VY_32_INOVACE_03.16 Pozice
VY_32_INOVACE_03.17 Nápoje
VY_32_INOVACE_03.18 Jídlo
VY_32_INOVACE_03.19 Sporty-volný čas
VY_32_INOVACE_03.20 Pokyny

Člověk a svět práce: Pracovní vyučování

VY_32_INOVACE_04.01 Sýrová křupátka
VY_32_INOVACE_04.02 Práskačka
VY_32_INOVACE_04.03 Bonsaj
VY_32_INOVACE_04.04 Výsevy květin
VY_32_INOVACE_04.05 Ovocný koláč
VY_32_INOVACE_04.06 Vázička
VY_32_INOVACE_04.07 Kreativní obrázek
VY_32_INOVACE_04.08 Záložka do knížky
VY_32_INOVACE_04.09 Větrník
VY_32_INOVACE_04.10 Kytičky z plastových lahví
VY_32_INOVACE_04.11 Pozvánka
VY_32_INOVACE_04.12 Pečení smajlíci
VY_32_INOVACE_04.13 Vajíčka z vlny
VY_32_INOVACE_04.14 Květiny z ubrousků
VY_32_INOVACE_04.15 Srdíčko
VY_32_INOVACE_04.16 Výroba náušniček I.
VY_32_INOVACE_04.17 Výroba náušniček II.
VY_32_INOVACE_04.18 Originální tužka
VY_32_INOVACE_04.19 Vánoční stromek
VY_32_INOVACE_04.20 Salát se sójovým masem

Jazyk a jazyková komunikace: Český jazyk

VY_32_INOVACE_05.01 Skládání slov a vět
VY_32_INOVACE_05.02 Má nebo nemá
VY_32_INOVACE_05.03 První písmeno ve slově
VY_32_INOVACE_05.04 Velká a malá písmena
VY_32_INOVACE_05.05 Čtení jednoduchých slov
VY_32_INOVACE_05.06 První hláska ve slově
VY_32_INOVACE_05.07 Čtení souhláskových skupin
VY_32_INOVACE_05.08 Významy slov
VY_32_INOVACE_05.09 Tvoření slov a vět
VY_32_INOVACE_05.10 Doplňování vět
VY_32_INOVACE_05.11 Čtení textu s porozuměním
VY_32_INOVACE_05.12 Měkčení hlásek
VY_32_INOVACE_05.13 Předložky
VY_32_INOVACE_05.14 Přídavná jména
VY_32_INOVACE_05.15 Shoda přísudku s podmětem
VY_32_INOVACE_05.16 Podstatná jména rod ženský
VY_32_INOVACE_05.17 Podstatná jména rod mužský
VY_32_INOVACE_05.18 Podstat.jména rod střed.
VY_32_INOVACE_05.19 Nákup
VY_32_INOVACE_05.20 Tvrdé a měkké souhlásky

V Neratovicích dne 20.9.2012
PaedDr.Bc.Ivana Pechová, ředitelka školy