Domů » Novinky » Závěrečné zkoušky v Praktické škole dvouleté

Závěrečné zkoušky v Praktické škole dvouleté

7. června od 9 do 14 hodin se konají závěrečné zkoušky v Praktické škole dvouleté (praktická část a ústní část)

11. června proběhne 2. kolo přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté. Přihlášky včetně vyjádření lékaře a doporučení poradenského pracoviště

je nutno odevzdat nejdéle do 8. června 2018.