Domů » Novinky » Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2019 - 2020

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2019 - 2020

Ředitelka Základní školy a Praktické školy Neratovice, příspěvkové organizace vyhlašuje
na základě zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zápis do 1. tříd základní školy pro školní rok 2019 – 2020.

Zápis se bude konat dne 25. 4. 2019 od 14 do 16 hodin v hlavní budově školy.

K zápisu si prosím přineste:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte
  • Doporučení poradenského zařízení
  • Příslušné doklady, pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo klinického psychologa k odkladu PŠD
  • Cizinci si přinesou povolení k pobytu v ČR

Seznam přijatých a nepřijatých žáků pod identifikačním číslem bude zveřejněn pravděpodobně
6. 5. 2019 na přístupném místě u vchodu do školy a na webových stránkách nejméně 15 dní.

V Neratovicích dne 13. 3. 2019
PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy