Domů » Novinky » Schůzka pro rodiče žáků

Schůzka pro rodiče žáků

3. února 2015 od 14 hodin bude schůzka pro rodiče žáků, kteří se zúčastní pobytu v ekologickém středisku Střevlík, v Oldřichově v Hájích, a to v termínu od 2. 3. do 6. 3. 2015. Pobyt je hrazen z dotace Středočeského kraje na projekt EVVO.

3. února od 15 hodin následuje schůzka výboru Sdružení rodičů.