Domů » Novinky » Rozhodnutí o přijetí do ZŠ od školního roku 2020 - 2021

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ od školního roku 2020 - 2021

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole
a Praktické škole Neratovice, p o. od školního roku 2020/2021 takto:

Uchazeč Výsledek řízení
z 01/2020 přijat
z 02/2020 přijat
z 03/2020 přerušení správního řízení
z 04/2020 přijat

Datum zveřejnění: 14. 4. 2020

PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy