Domů » Novinky » Přijímací řízení do SŠ pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení do SŠ pro školní rok 2019/2020

Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění (vyhláška 244/2018 Sb.), vyhlašuji pro školní rok 2019/2020 1. kolo přijímacího řízení na dny 24. 4. 2019 a 30. 4. 2019 do 1. ročníku Praktické školy dvouleté od 9 do 12 hodin.

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 6
Forma vzdělávání: denní

Kritérium přijímacího řízení:

Ukončená povinná školní docházka.
Doložení platného doporučení školského poradenského zařízení.
Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
Účast na přijímacím pohovoru v uvedeném termínu.
Přijetí do 1. ročníků není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.

Škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek, uchazeči si je mohou stáhnout z internetu (odkaz viz níže):

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

V Neratovicích dne 28. 1. 2019
PaedDr. Bc. Ivana Pechová, ředitelka školy